KONCERT NOWOROCZNY CHÓRU ,,MIRIAM”

    W niedzielny wieczór 14 stycznia 2018 roku w kościele parafialnym z Koncertem Noworocznym wystąpił Chór ,,MIRIAM” i Soliści. W programie koncertu znalazły się kolędy i pastorałki polskie i innych narodów. Wykonawcy śpiewali też wspólnie z zebranymi słuchaczami.

   
Oprócz chórzystów (pochodzących nie tylko z naszej parafii) w koncercie udział wzięli: soliści – Grażyna Wilk i Łukasz Wojewoda; skrzypaczka – Monika Wojtowicz; recytatorka – Jolanta Kenar. Koncert prowadziła mgr Bożena Gielar. Opracowanie wokalne wykonywanych utworów oraz akompaniament był dziełem mgr Łukasza Wojewody. Nagłośnieniem koncertu zajmował się Konrad Kall. Nad całością koncertu czuwał oraz dyrygował mgr Antoni Wojewoda.

Zapamiętaj mnie (90 dni)