2016 UROCZYSTA CELEBRACJA LITURGII W SANOCZKU 4 września 2016

Celebrację rozpoczęto adoracją Jezusa Eucharystycznego i odmówieniem Litanii Loretańskiej. Następnie w Procesji Eucharystycznej Najświętszy Sakrament został przeniesiony do nowej świątyni. Wszyscy przekroczyli ,,bramę miłosierdzia” wiodącą do kościoła. Tutaj na kolanach, pod przewodnictwem ks. prałata Zbigniewa Wolanina, w Godzinie Miłosierdzia odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Ukoronowaniem celebracji była Eucharystia, którą sprawowali: dziekan sanocki ks. dr Andrzej Skiba, ks. prałat Zbigniew Wolanin, proboszcz ks. Michał Błaszkiewicz i ks. Damian Toczek.

W homilii dziekan ks. Andrzej Skiba nawiązał do trwającego Roku Miłosierdzia, podkreślając, iż jest on szczególnym darem Boga dla nas. Następnie przedstawił genezę i znaczenie tabernakulum jako ,,mieszkania Pana Jezusa”, odwołując się do wielu przykładów z tradycji Kościoła na Wschodzie i Kościoła łacińskiego. Druga część homilii była poświęcona przypomnieniu powinności każdego chrześcijanina, który nawiedza dom Boży. Radosne ,,Te Deum” oraz śpiew ,,Boże coś Polskę” zakończyły uroczysta celebrację.

Zapamiętaj mnie (90 dni)