Duszpasterze

 ksiądz proboszcz - Michał Błaszkiewicz

 

Urodzony: 1951 r.
Święcenia przyjął: 05.06.1977 w Przemyślu

 

W parafii od 2001 roku

 

 

ksiądz wikariusz - Jacek Magoń

 

W parafii od sierpnia 2014 roku

 

  

ksiądz wikariusz - Damian Toczek

 

 

W parafii od sierpnia 2014 roku

 

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)