MODLITEWNY DYŻUR RÓŻAŃCOWY

MODLITEWNY DYŻUR RÓŻAŃCOWY

SANOK DĄBRÓWKA


 

W miesiącu pazdzierniku codzienny dyżur modlitewny Róż Różańcowych jest zawieszony
ze względu na codzienne Nabożeństwa Różańcowe.

Zapamiętaj mnie (90 dni)