Nekrologi

 

Boże, który nam rozkazałeś miłować wszystkich ludzi jak braci i siostry, a nie zniosłeś tego rozkazu i względem tych, których śmierć z tej ziemi zabrała, wszyscy bowiem żyjemy w Tobie, wszyscy kiedyś połączymy się wspólną wiarą i miłością Twoją i wszyscy w Tobie zjednoczymy.

 

O! Dopomóż nam, Boże miłosierny, abyśmy wszyscy i zawsze ku temu zjednoczeniu dążyli i wszystkim bliźnim braciom naszym, żyjącym radą i dobrym przykładem, a zmarłym modlitwą i zasługą z dobrych uczynków naszych z miłością dopomagali. Nie odrzucaj, o Panie, tej modlitwy naszej, a przez nieskończone miłosierdzie Twoje, przez Mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, Zbawiciela i Odkupiciela naszego, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu zatrzymanymi, które jeszcze dla grzechów swoich, za które pokutować muszą, wejść do chwały Twojej nie mogą.

 

Ześlij im Ducha Twego Pocieszyciela, aby je światłem i łaską Twoją oświecił, w nadziei Twego miłosierdzia umacniał i za przyczyną Przenajświętszej Maryi Panny i wszystkich Świętych Twoich, tudzież świętega Kościoła Twojego i nas wszystkich, niegodnych sług Twoich, którzy za nimi zlitowania Twego błagamy, do Królestwa chwały Twojej wprowadzić je raczył.

 

 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci,

niech odpoczywają w pokoju.

Amen.

 

Stefan

Bąk

1932-06-18

2017-10-10

Stanisław

Zegarowicz

1958-04-01

2017-09-23

Zofia

Niemczyk

1940-06-29

2017-09-20

Mieczysław

Bąk

1942-11-13

2017-09-01

Krystyna

Jaklik

1939-11-17

2017-08-15

Piotr

Socha

1975-08-01

2017-08-05

Zbigniew

Józefek

1965-02-17

2017-08-01

Jadwiga

Pastuszak

1930-09-15

2017-07-19

Kazimiera

Pietryka

1930-06-01

2017-07-15

Bronisława

Kurnik

1927-09-03

2017-07-07

Maria

Kuczma

1940-09-08

2017-06-23

Zygmunt

Kluska

1953-01-17

2017-06-17

Elżbieta

Stanecka - Wasylczyszyn

1956-10-03

2017-06-04

Jacek

Batiuk

1952-04-03

2017-06-02

Kazimierz

Wolanin

1933-10-14

2017-06-02

Stefania

Bazar

1928-08-10

2017-06-02

Władysław

Tomczewski

1935-08-04

2017-05-17

Krystyna

Jaklik

1939-11-17

2017-05-15

Narcyz

Milewski

1920-10-29

2017-03-21

Barbara

Nazar

1945-05-05

2017-03-17

Władysław

Pałys

1931-08-01

2017-02-19

Stanisław

Szczudlik

1947-05-08

2017-02-06

Jan

Biega

1985-12-20

2017-01-25

Zdzisław

Kwolek

1943-07-23

2017-01-19

Stanisława

Halerz

1928-03-05

2017-01-09

Zapamiętaj mnie (90 dni)