Chrzest

Wymagane dokumenty 

 

1. Akt urodzenia dziecka (odpis).
2. Wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców.
3. Dane o rodzicach chrzestnych
 (imiona i nazwiska).
4. Zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykach religijnych.

 

Sakrament Chrztu udzielany jest w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca.

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)