Sakrament małżeństwa

 

Wymagane dokumenty

 

1. Aktualny, to jest z datą do 3 miesięcy wstecz odpis metryki chrztu.
2. Dowody osobiste.
3. Ostatnie świadectwo katechizacji.
4. Świadectwo bierzmowania.
5. Zaświadczenie o uczestnictwie  w katechizacji przedmałżeńskiej.
6. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny nióśł ze sobą również skutki cywilno - prawne tzw. ślub konkordatowy)lub akt ślubu jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

 

 W sprawie spisania protokołu prześlubnego należy umówić się osobiście lub telefonicznie na termin

(z wyłączeniem dni dyżuru księży w kancelarii parafialnej).

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)