Pogrzeb

 

Wymagane dokumenty

 

1. Akt zgonu.
2. Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej),
jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)